Yarışma Şartnamesi 2019

DOĞA KOLEJİ TÜRKİYE GENELİ 6. ÖYKÜ YARIŞMASI 2019 ŞARTNAMESİ

DÜZENLEYEN: Doğa Koleji

KONUSU: “Teknolojinin Hayatımızdaki Önemi”

TEMA: Teknoloji

TÜR: Öykü

AMACI:  Teknoloji,   hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Teknolojinin insan yaşamına kattığı yararlar kadar zararlar da vardır. Önemli olan teknolojiyi hayatımıza fayda sağlayacak biçimde kullanabilmektir. Çağımızın sorunlarından biri olan ‘teknolojinin sosyal yaşamı köreltmesinin’ önüne geçilmesi de bu farkındalıkla mümkündür. Doğa Koleji olarak gelenekselleştirdiğimiz Doğa’ya Yaz Türkiye Geneli Öykü Yarışması’nın altıncısında bu yılın yarışma konusunu “Teknolojinin Hayatımızdaki Önemi” olarak belirledik. Ülkemizdeki 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerini bilinçlendirmek, onlara toplumsal farkındalık kazandırmak, teknolojinin olumsuz yönlerini bertaraf edip olumlu yönlerini kavratmak üzere yarışmacılardan bu konuyla öykü yazmalarını isteyeceğiz. Bu konu çerçevesinde öğrencilerin yaratıcı yazma dil becerilerini geliştirmelerine fırsat tanıyacağız. Ödüllü yarışmamızın ön seçici kurulu Doğa Koleji Türkçe Bölümü öğretmenlerinden oluşacaktır. Ön seçici kurulun elemesinden geçerek finale kalan öyküler, ünlü yazarlardan oluşan asıl jürinin değerlendirmesinden geçecektir. Her sınıf düzeyinde ilk dörde kalan öykülerin sahipleri, ödüllerini düzenlenecek olan resmî törende elden teslim edilecektir.

HEDEF KİTLE: Ülke genelinde devlet okullarında ve özel okullarda okuyan 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilir.

KATILIM KOŞULLARI

 1. Türkiye genelindeki tüm ilköğretim kurumlarının 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrencileri yarışmaya katılabilir.
 2. Bir öğrenci yalnızca bir adet öykü ile katılabilir.
 3. Gönderilen metin, öykü türünde olmalıdır.
 4. Öykü, word dosyasında “tahoma” yazı karakterinde 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
 5. Öykü; en az bir, en fazla dört sayfa olmalıdır.
 6. Öykü, Türkçe dil kurallarına uygun yazılmalıdır.
 7. Öykünün kapağında ( ilk sayfasında) öğrencinin adı-soyadı, öykünün adı, öğrencinin ev adresi, telefon numarası, fotoğrafı ve özgeçmişi yazmalıdır.
 8.  Yarışmaya son başvuru tarihi 03.04.2019′dur. Başvuru tarihinden sonra gelen öyküler dikkate alınmayacaktır.
 9. Öyküler, internet üzerinden, yarışmanın başvuru sayfası olan  www.dogayayaz.com adresine gönderilecektir.  Bunun dışında başvurular kabul edilmeyecektir.
 10. Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış ve bütünüyle başvurana ait olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş olması, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanması için izin verilmemiş olması gerekmektedir.
 11. Yarışmaya gönderilen hiçbir eser dosyası iade edilmeyecektir. Doğa Koleji yarışmaya katılan öyküleri basma ve yayımlama hakkına sahiptir.
 12. Yarışmaya gönderilen eserlerin, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda,  söz konusu eserler yarışma dışı bırakılır.
 13. Yarışmanın ödül töreni 24 Mayıs 2019 tarihinde ünlü jüri üyelerinin de katıldığı resmî bir tören ile Ataşehir-2 Doğa Kolejinde yapılacaktır. Yarışma sonuçları 18.05.2019 tarihinde www.dogayayaz.com adresi üzerinden açıklanacaktır.
 14. Ödüller, ödül törenine bizzat gelen yarışmacıya teslim edilir. Ödül törenine katılamayan yarışmacıların genel müdürlük adresine velisiyle başvurarak ödülü en geç on beş gün içinde elden alma hakkı vardır. Ödüller adrese teslim edilemez. Bu durum dışında başka bir kimse, yarışmacı adına ödül almayı Doğa Kolejinden talep edemez.
 15. Yarışma için eser gönderenler DOĞA KOLEJİ TÜRKİYE GENELİ 6.ÖYKÜ YARIŞMASI şartnamesini aynen kabul ettiklerini beyan etmektedir.

ÖDÜLLER

Her sınıf düzeyi için birincilik,  ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödülü vardır.

Birincilik Ödülü : iPad
İkincilik Ödülü :  iPod
Üçüncülük Ödülü: CANON Fotoğraf Makinesi
Mansiyon Ödülü: Okuma kitaplarından oluşan hediye paketi

YARIŞMA TAKVİMİ:

ONLİNE BAŞVURULARIN BAŞLAMASI: 14 OCAK  2019

SON BAŞVURU: 3  NİSAN 2019

ÖDÜL TÖRENİ: 24 MAYIS 2019

SEÇİCİ KURUL

 • Gülten Dayıoğlu (Yazar)

 • Doğan Hızlan (Yazar)

 • Feyza Hepçilingirler (Yazar)

 • Mehmet Atilla (Yazar)

 • Prof. Dr. Handan İnci (Akademisyen-Yazar)

 • Hurihan Yıldırım Kurtaran (Doğa Koleji Türkçe Bölüm Başkanı-Yazar)

İLETİŞİM:

GENEL MÜDÜRLÜK ADRES: Barbaros Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. No:2 Incity C Blok Ataşehir – İstanbul

TEL: (0216) 444 36 42