Prof. Dr. Handan İnci

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversiteden Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri aldı. 1993′ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde roman ve öykü türlerinde dersler vermektedir. Aralık 2017′de Tanpınar Merkezi’ni kurmuş ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın arşivinin sayısallaştırılması projesiyle beraber çeşitli etkinlikler düzenlemiştir. Ocak 2019 tarihinden itibaren MSGSÜ Rektörlük görevine başlamıştır.
Türk romanı ve romancıları üzerine çalışmalar yapan Handan İnci  özellikle Ahmed Midhat Efendi, Beşir Fuad, Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay, Tomris Uyar ve Orhan Pamuk üzerine yayın yapmıştır. Kitaplarından bazıları şunlardır:

Eserleri: 
Cevdet Kudret’e Mektuplar, Ümit Yayınları, Ankara 1996 (İ. Kudret ile).
Felsefe-i Zenân / Kadınların Felsefesi, Ahmet Midhat, (çevrimyazı, sadeleştirme ve inceleme), Arma Yayınları, İstanbul 1998.
Şiir ve Hakikat (Beşir Fuad), Yazılar ve Tartışmalar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1999, 567 s.
Menfa/Sürgün Hatıraları (Ahmed Midhat), Arma Yayınları, İstanbul, 2002 (çevrimyazı, sadeleştirme ve inceleme); 2. Baskı: Kapı Yayınları, 2013.
Roman ve Mekân/Türk Romanında Ev, Arma Yayınları, İstanbul, 2003.
Bir Gül Bu Karanlıklarda / Tanpınar Üzerine Yazılar (A. Uçman İle), Kitabevi., İstanbul, 2002; 2. Baskı: 2008, 3F Yayınevi.
Şimdi Seni Konuşuyorduk /Selim İleri Kitabı, Doğan Kitap, İstanbul, 2007.
Oğuz Atay’a Armağan – Türk Edebiyatının “Oyun⁄Bozan”ı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007; 2. Baskı Şubat 2008.
Oğuz Atay İçin Bir Sempozyum, (E.Türker ile) İletişim Yayınları, İstanbul, 2009.
Metal Yorgunluğu/Tomris Uyar (Öykü seçkisi), Yapı Kredi Yayınları, Doğan Kardeş, İstanbul 2009.
Ahmet Hamdi Tanpınar (A. Uçman İle), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, Aralık 2010.
Kitapla Direniş-Tomris Uyar (Yazılar/Söyleşiler), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2011.
Dünyam (A.H.Tanpınar/resimli biyografi), Küçükçekmece Belediyesi Yayını, İstanbul 2012.
Tanpınar Zamanı/Son Bakışlar (Tanpınar Sempozyumu Kitabı), Kapı Yayınları, İstanbul 2012.
Orpheus’un Şarkısı / Tanpınar’ın Romanlarında Aşk ve Kadın, YKY, 2014
Ayfer Tunç’la Karanlıkta Kelimeler, Can Yayınları, 2015.
Aşkın Yıpranma Payı – Tomris Uyar (Elele Dergisindeki Yazılar ve Söyleşiler 1976-1985), Yapı Kredi Yayınları, Ekim 2015.
Çağdaş Edebiyata Akademik Yaklaşımlar I: Edebiyat Hayatının 25. Yılında Ayfer Tunç, haz. H.İnci, Ö. Şahin, Z.Zengin, MSGSÜ Yayınları, 2017.