Yalvaç Ural (1945, Konya) Kitaplarının sayısı 100’ü aşan yazarın yurtiçinde ve yurtdışında pek çok ödülü bulunmaktadır. Kitapları Almanca, İngilizce, Sırpça, Hırvatça, Lehçe, Arnavutça, Makedonca, Çingenece (Üsküp), Macarca, Rusça, Farsça, Arapça ve Hollanda diline çevrildi. Bir hikâyesi, Japonya’da lise ders kitabına alındı. Oxford University Press’in 1992 yılından beri ortaöğre­timde okutulan bir antoloji ve iki kitabında öyküleriyle yer aldı. 2001 yılında “Uluslararası Şiir Festivali”nin milenyuma rastlayan 32. kut­lamasında “Armonikanın Şairi”, “Dünya Çocuk Şiirinin Şampiyonu” diye adlandırıldı. Festivalin internetteki sitesinde ünlü çevirmen, yazar ve eleştir­men Dick Koopman, “Yetişkin şiirinin lirik şairi, çocuk edebiyatının şampi­yonu, Armonikanın Şairi, kitapları pek çok dile çevrilen yazar” diye söz etti Yalvaç Ural’dan.

Ödülleri: 2. Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı Şiir Birincilik Ödülü, 1979. Milliyet Sanat Dergisi Oyun Yarışması Ödülü, 1980. Türk Yunan Dostluğu Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü Yarışması’nda Şiir Başarı Ödülü, 1983. Dünya çocuk edebiyatına yaptığı katkılardan dolayı Polonya Uluslararası Gülümseme Nişanı ve Şövalyelik Ödülü, 1986. TRT Yılın En İyi Çocuk Yazarı Ödülü, 1986. Çocuk Vakfı Ödülü, 1992. Ankara Üniversitesi Onur Plaketi, 1996. TÖMER Yılın En İyi On Yazarı Ödülü, 1996. Kosova – Yılın Yazarı Ödülü, 2003. Ülkemiz kültürüne katkılarından dolayı, Doğuş Üniversitesi Onur Ödülü, 2012.